Karta Zgłoszenia - LSF- Masterclass 2024/2025 - Akademia Twórczych Poszukiwań

    Zgłaszam swoją kandydaturę do Lubuskiej Szkoły Fotografii na rok szkolny 2024/2025 i przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję następujące warunki:
    a. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest wpłata wpisowego 500 zł.
    b W przypadku rezygnacji z nauki wpisowe nie jest zwracane.
    c. Czesne miesięczne wynosi 790 zł x 10 + 950 zł x 1 (warsztaty z Damianem Drewniakiem + tutorial z obróbki)