Karta Zgłoszenia - LSF - Akademia Twórczych Poszukiwań

  opcjonalnie
  opcjonalnie
  opcjonalnie
  Zgłaszam swoją kandydaturę do Lubuskiej Szkoły Fotografii na rok szkolny 2023/2024 i przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję następujące warunki:
  a. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest wpłata wpisowego.
  b. Przed rozpoczęciem zajęć Słuchacz podpisuje z Osobą Prowadzącą umowę o naukę.
  c. W przypadku rezygnacji z nauki wpisowe nie jest zwracane.
  d. Nadzór nad placówką prowadzi Lubuski Kurator Oświaty.
  e. Czesne w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 630 zł / dla osób zapisanych do końca czerwca 590 zł.