Karta Zgłoszenia - LSTiF - Akademia Twórczych Poszukiwań

    Zgłaszam swoją kandydaturę do Lubuskiej Szkoły Telewizji i Filmu na rok szkolny 2023/2024 i przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję następujące warunki:
    a. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest wpłata wpisowego.
    b. Przed rozpoczęciem zajęć Słuchacz podpisuje umowę o naukę.
    c. W przypadku rezygnacji z nauki wpisowe nie jest zwracane.
    d. Nadzór nad placówką prowadzi Lubuski Kurator Oświaty.