Karta Zgłoszenia - LSTiF - Akademia Twórczych Poszukiwań

    Zgłaszam swoją kandydaturę do Lubuskiej Szkoły Telewizji i Filmu na rok szkolny 2023/2024 i przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję następujące warunki:
    a. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest wpłata 450 zł wpisowego.
    b. Słuchacz podpisuje z Osobą Prowadzącą umowę o naukę.
    c. W przypadku rezygnacji z nauki wpisowe nie jest zwracane.
    d. Czesne w roku szkolnym 2023/2024 wynosi 590 zł.