Karta Zgłoszenia - Masterclass Acting&Film 2024/2025 - Akademia Twórczych Poszukiwań

    Zgłaszam swoją kandydaturę na kurs MSTERCLASS Acting & Film Production i przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję następujące warunki:
    a. Warunkiem przyjęcia jest wpłata wpisowego w wys.300 zł i pozytywna opinia kadry.
    b. W przypadku rezygnacji z nauki wpisowe nie jest zwracane.
    c. Czesne miesięczne wynosi 690 zł / x 11.
    d. W przypadku odmownej decyzji o przyjęciu wpisowe zostanie zwrócone.