Marcin Bocheński - Akademia Twórczych Poszukiwań
dr Marcin Bochenski

DR MARCIN BOCHEŃSKI

Adiunkt Uniwersytetu Zielonogórskiego, fotograf przyrody, przyrodnik. Stopień doktora nauk biologicznych uzyskał w roku 2008 na Wydziale Matematyczno – Przyrodniczym Akademii Pomorskiej.
Przyrodą interesuje się „od zawsze”, a szczególną pasję stanowią ptaki, których obserwacjami i badaniami zajmuje się od blisko 30 lat. Od 2002 roku zatrudniony w Katedrze Ochrony Przyrody na Wydziale Nauk Biologicznych Uniwersytetu Zielonogórskiego, obecnie na stanowisku adiunkta. Regularnie współpracuje z wieloma jednostkami naukowymi i organizacjami pozarządowymi w kraju i zagranicą. Autor i współautor ponad 100 publikacji i wystąpień naukowych, głównie z zakresu ekologii ptaków oraz ochrony przyrody. Autor i współautor opracowań i ekspertyz przyrodniczych i środowiskowych. Współautor książek: „Ochrona ptaków w mieście”, „Ptaki powiatu zielonogórskiego”, „Lubuski Atlas Ornitologiczny. Ptaki lęgowe Ziemi Lubuskiej”, „”Nietoperze rezerwatu Nietoperek – badania, zagrożenia, ochrona”. Członek Zarządu Okręgu Ligi Ochrony Przyrody w Zielonej Górze. Laureat Lubuskiego Wawrzynu Naukowego. Współtwórca Muzeum Bociana Białego w Kłopocie. Członek Regionalnej Rady Ochrony Przyrody w Gorzowie Wielkopolskim.
Od ponad 20 lat fotografuje dziką przyrodę.