FAQ LSTiF - Akademia Twórczych Poszukiwań
NIE MAM ŻADNEGO DOŚWIADCZENIA, CZY SZKOŁA JEST DLA MNIE ODPOWIEDNIA?
Absolutnie TAK! Jesteśmy po to, by nauczyć Was wejść właściwym krokiem w świat filmu – świat magiczny! Nasi wykładowcy to nie tylko doświadczeni praktycy, ale przede wszystkim zwariowani pasjonaci, którzy od lat zarażają swoją pasją i wiedzą kolejne pokolenia młodych ludzi.
AMATORSKO FILMUJĘ OD KILKU LAT, CZY MOGĘ SIĘ JESZCZE CZEGOŚ NAUCZYĆ?
Jak najbardziej!. LSTiF stanowią czynni zawodowo reżyserzy, scenarzyści, montażyści i inni artyści z branży specjalizujący się w konkretnych dziedzinach produkcji filmu, dlatego tylko u nas możesz nauczyć się czegoś więcej niż podstaw i rozwijać się w wąskich specjalizacjach. Jeśli masz już wiedze i jakieś doświadczenie pomożemy Ci jeszcze szybciej rozwinąć skrzydła i spełnić marzenie większości młodych filmowców, by zostać członkiem ekipy pełnometrażowego filmu fabularnego!
CZY MUSZĘ POSIADAĆ SWOJĄ KAMERĘ?
Nie musisz posiadać własnego sprzętu, wszystko zapewniamy. Do Twojej dyspozycji będą również statywy, oświetlenie, tła i przeróżne akcesoria – szyny, wózek itp.
CZY SĄ EGZAMINY WSTĘPNE?
Nie, nie ma egzaminów. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na specyfikę nauki i konieczność prowadzenia nauki w małych grupach nie możemy przyjąć więcej niż 15 osób.
JAK WYGLĄDA NAUKA?
Nauka opiera się na praktyce – realizacji etiud fabularnych, dokumentalnych, form telewizyjnych. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w weekendy, w międzyczasie odbywasz konsultacje i przygotowania do kolejnych zajęć online. W maju wyjeżdżamy na dwu lub trzydniowy plener, podczas którego realizujemy większa etiudę fabularną.
JAK MAM SIĘ PRZYGOTOWAĆ NA ZAJĘCIA?
Przede wszystkim musisz chcieć robić filmy lub pracować w telewizji. Pasja i chęć rozwoju są podstawą, której od Ciebie wymagamy.
Musisz pamiętać, że nie wystarczy przychodzić na zajęcia. Będziesz miał dużo zadań domowych i będziesz z tego sukcesywnie rozliczany przez wykładowców.
CO DAJE UKOŃCZENIE LSTIF?
Wiedzę i umiejętności poparte praktyką i odpowiednio przedstawioną teorią, a także kontakty w branży. Rozpoczynający przygodę z filmem nauczą się dostrzegać nowe rzeczy, a nieco bardziej zaawansowani będą mieli znacznie lepszy warsztat i świadomość.
Podczas nauki w LSTiF będziesz miał możliwość będziesz miał możliwość odbycia praktyk na planach filmowych z udziałem wybitnych aktorów, a także w redakcjach telewizyjnych.
Nasi absolwenci dostają Świadectwo oraz Dyplom ukończenia Lubuskiej Szkoły Telewizji i Filmu poświadczający zdobyte umiejętności.
DLACZEGO MAM WYBRAĆ WASZĄ PLACÓWKĘ?
Mamy 15 lat doświadczenia w nauczaniu. Jesteśmy placówką oświatową podlegającą pod Kuratora Oświaty i mogącą wydawać certyfikowane dokumenty końcowe. Uczą profesjonaliści i aktywni zawodowo twórcy z przygotowaniem pedagogicznym i latami praktyki w nauczaniu.
Pracujemy w małych grupach i poświęcamy wiele uwagi każdemu słuchaczowi. Możesz mieć pewność, że zajęcia prowadzone są w sposób merytoryczny, ciekawy i dający dużo energii do dalszego rozwoju.
Nasi absolwenci zdobywają nagrody na festiwalach filmowych, pracują dla TVN, Polsatu, otwierają własne firmy świadczące profesjonalne usługi w zakresie filmowania, montażu, postprodukcji. Pozostali zaraz po szkole znajduje ciekawą i dobrze płatną pracę.
Poczytaj opinie naszych zadowolonych absolwentów!
CZY SĄ JAKIEŚ OGRANICZENIA WIEKOWE?
Do szkoły przyjmowane są osoby, które ukończyły 17 lat, lub ukończą w czasie trwania nauki. Przy przyjęciu do szkoły nie ma górnej granicy wiekowej dla osób zapisujących się. Co roku mamy słuchaczy w wieku od 17 do nawet 60 lat i zawsze grupa się świetnie integruje!
CZY WASZA PLACÓWKA WYDAJE ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, MOPS?
Tak, szkoła wydaje takie zaświadczenia swoim słuchaczom i są one honorowane.
Zaświadczenie o złożeniu dokumentów można otrzymać w dniu ich złożenia (pod warunkiem, że są kompletne). Zaświadczenie o tym, że jest się słuchaczem wydajemy po pierwszym zjeździe w danej szkole. ZUS często wysyła do nas w trakcie roku szkolnego pismo z prośbą o potwierdzenie, że słuchacz kontynuuje naukę w szkole.
CZY MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ NIE MAJĄC MATURY?
Tak, do zapisu nie jest wymagane zdanie egzaminu maturalnego. Przyjmujemy zarówno osoby po studiach, jak i takie, które nie mają jeszcze średniego wykształcenia.
NA JAKIEJ PODSTAWIE WYDAWANE SĄ ŚWIADECTWA I DYPLOMY?
By otrzymać dokumenty końcowe musisz uczestniczyć w zajęciach i przynosić prace zaliczeniowe.
Po pierwszym semestrze musisz zdobyć zaliczenia każdego przedmiotu, a po II semestrze zdać egzamin i przygotować samodzielnie pracę dyplomową i obronić ją przed komisją.
Pracę dyplomową możesz obronić pod koniec roku szkolnego lub jesienią. Istnieje także możliwość obrony z kolejnym rocznikiem. Co roku 99% słuchaczy broni pozytywnie dyplom w terminie.