FAQ LSTiF - Akademia Twórczych Poszukiwań
NIE MAM ŻADNEGO DOŚWIADCZENIA, CZY SZKOŁA JEST DLA MNIE ODPOWIEDNIA?
Absolutnie TAK! Jesteśmy po to, by nauczyć Was wejść właściwym krokiem w świat filmu – świat magiczny! Nasi wykładowcy to nie tylko doświadczeni praktycy, ale przede wszystkim zwariowani pasjonaci, którzy od lat zarażają swoją pasją i wiedzą kolejne pokolenia młodych ludzi.
AMATORSKO FILMUJĘ OD KILKU LAT, CZY MOGĘ SIĘ JESZCZE CZEGOŚ NAUCZYĆ?
Tak. Przed pierwszymi zajęciami, podczas rozmowy kwalifikacyjnej opowiesz nam o swoim doświadczeniu i pokażesz swoje prace. Na tej podstawie zostaniesz zakwalifikowany do grupy zaawansowanej lub początkującej. Pamiętaj, że kadrę LSTiF stanowią czynni zawodowo reżyserzy, scenarzyści, montażyści i inni artyści z branży specjalizujący się w konkretnych dziedzinach produkcji filmu, dlatego tylko u nas możesz nauczyć się czegoś więcej niż podstaw i rozwijać się w wąskich specjalizacjach. Jeśli masz już wiedze i jakieś doświadczenie pomożemy Ci jeszcze szybciej rozwinąć skrzydła.
CZY MUSZĘ POSIADAĆ SWOJĄ KAMERĘ?
Nie musisz posiadać własnego sprzętu, wszystko zapewniamy. Do Twojej dyspozycji będą również statywy, oświetlenie, tła i przeróżne akcesoria – szyny, wózek itp.
CZY SĄ EGZAMINY WSTĘPNE?
Nie, nie ma egzaminów. Decyduje kolejność zgłoszeń. Ze względu na specyfikę nauki i konieczność prowadzenia nauki w małych grupach nie możemy przyjąć więcej niż 15 osób.
JAK WYGLĄDA NAUKA?
Nauka opiera się w dużej mierze na praktyce. Zajęcia odbywają się co dwa tygodnie w weekendy, ale ze szkolnych pracowni i sprzętu możesz korzystać cały tydzień! Tego nie zapewnia żadna inna szkoła zaoczna! Poza tym na przełomie I i II semestru odbędzie się 3 dniowy PLENER FILMOWY.
JAK MAM SIĘ PRZYGOTOWAĆ NA ZAJĘCIA?
Przede wszystkim musisz chcieć robić filmy lub pracować w telewizji. Pasja i chęć rozwoju są podstawą, której od Ciebie wymagamy.
Musisz pamiętać, że nie wystarczy przychodzić na zajęcia. Będziesz miał dużo zadań domowych i będziesz z tego sukcesywnie rozliczany przez wykładowców.
CO DAJE UKOŃCZENIE LSTIF?
Wiedzę i umiejętności poparte praktyką i odpowiednio przedstawioną teorią, a także kontakty w branży. Rozpoczynający przygodę z filmem nauczą się dostrzegać nowe rzeczy, a nieco bardziej zaawansowani będą mieli znacznie lepszy warsztat i świadomość.
Podczas nauki w LSTiF będziesz miał możliwość będziesz miał możliwość odbycia praktyk na planach filmowych z udziałem wybitnych aktorów, a także w redakcjach telewizyjnych.
Nasi absolwenci dostają Świadectwo oraz Dyplom ukończenia Lubuskiej Szkoły Telewizji i Filmu poświadczający zdobyte umiejętności.
DLACZEGO MAM WYBRAĆ WASZĄ PLACÓWKĘ?
Mamy 15 lat doświadczenia w nauczaniu. Jesteśmy placówką oświatową podlegającą pod Kuratora Oświaty i mogącą wydawać certyfikowane dokumenty końcowe. Uczą profesjonaliści i aktywni zawodowo twórcy z przygotowaniem pedagogicznym i latami praktyki w nauczaniu.
Pracujemy w małych grupach i poświęcamy wiele uwagi każdemu słuchaczowi. Możesz mieć pewność, że zajęcia prowadzone są w sposób merytoryczny, ciekawy i dający dużo energii do dalszego rozwoju.
Nasi absolwenci zdobywają nagrody na festiwalach filmowych, pracują dla TVN, Polsatu, otwierają własne firmy świadczące profesjonalne usługi w zakresie filmowania, montażu, postprodukcji. Pozostali zaraz po szkole znajduje ciekawą i dobrze płatną pracę.
Poczytaj opinie naszych zadowolonych absolwentów!
CZY SĄ JAKIEŚ OGRANICZENIA WIEKOWE?
Do szkoły przyjmowane są osoby, które ukończyły 17 lat, lub ukończą w czasie trwania nauki. Przy przyjęciu do szkoły nie ma górnej granicy wiekowej dla osób zapisujących się. Co roku mamy słuchaczy w wieku od 17 do nawet 60 lat i zawsze grupa się świetnie integruje!
CZY WASZA PLACÓWKA WYDAJE ZAŚWIADCZENIA DO ZUS, MOPS?
Tak, szkoła wydaje takie zaświadczenia swoim słuchaczom i są one honorowane.
Zaświadczenie o złożeniu dokumentów można otrzymać w dniu ich złożenia (pod warunkiem, że są kompletne). Zaświadczenie o tym, że jest się słuchaczem wydajemy po pierwszym zjeździe w danej szkole. ZUS często wysyła do nas w trakcie roku szkolnego pismo z prośbą o potwierdzenie, że słuchacz kontynuuje naukę w szkole.
CZY MOŻNA SIĘ ZAPISAĆ NIE MAJĄC MATURY?
Tak, do zapisu nie jest wymagane zdanie egzaminu maturalnego. Przyjmujemy zarówno osoby po studiach, jak i takie, które nie mają jeszcze średniego wykształcenia.
NA JAKIEJ PODSTAWIE WYDAWANE SĄ ŚWIADECTWA I DYPLOMY?
By otrzymać dokumenty końcowe musisz uczestniczyć w zajęciach i przynosić prace zaliczeniowe.
Po pierwszym semestrze musisz zdobyć zaliczenia każdego przedmiotu, a po II semestrze zdać egzamin i przygotować samodzielnie pracę dyplomową i obronić ją przed komisją.
Pracę dyplomową możesz obronić pod koniec roku szkolnego lub jesienią. Istnieje także możliwość obrony z kolejnym rocznikiem. Co roku 99% słuchaczy broni pozytywnie dyplom w terminie.