Karta Zgłoszenia - LAA - Akademia Twórczych Poszukiwań

    Zgłaszam swoją kandydaturę do Lubuskiej Akademii Aktorskiej na rok szkolny 2024/2025 i przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję następujące warunki:
    a. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest wpłata 500 zł wpisowego oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego. W przypadku rezygnacji z nauki wpisowe nie jest zwracane.