Karta Zgłoszenia – LAA – Akademia Twórczych Poszukiwań
Zgłaszam swoją kandydaturę do Lubuskiej Akademii Aktorskiej na rok szkolny 2021/2022 i przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję następujące warunki:
a. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest wpłata 400 zł wpisowego, CV/dossier oraz 3 zdjęć.
b. Słuchacz podpisuje z Osobą Prowadzącą umowę o naukę.
c. W przypadku rezygnacji z nauki wpisowe nie jest zwracane.