Karta Zgłoszenia – LAA – Akademia Twórczych Poszukiwań
Zgłaszam swoją kandydaturę do Lubuskiej Akademii Aktorskiej na rok szkolny 2022/2023 i przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję następujące warunki:
a. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest wpłata 450 zł wpisowego oraz przesłanie wypełnionego formularza zgłoszeniowego.
b. Przed pierwszymi zajęciami Słuchacz podpisuje z Osobą Prowadzącą umowę o naukę.
c. W przypadku rezygnacji z nauki wpisowe nie jest zwracane.