Karta Zgłoszenia – LSF – Akademia Twórczych Poszukiwań
Zgłaszam swoją kandydaturę do Lubuskiej Szkoły Fotografii na rok szkolny 2021/2022 i przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję następujące warunki:
a. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest wpłata 400 zł wpisowego oraz dostarczenie do sekretariatu bądź wysłanie pocztą 3 zdjęć formatu legitymacyjnego.
b. Słuchacz podpisuje z Osobą Prowadzącą umowę o naukę.
c. W przypadku rezygnacji z nauki wpisowe nie jest zwracane.