Karta Zgłoszenia – LSF – Akademia Twórczych Poszukiwań
Zgłaszam swoją kandydaturę do Lubuskiej Szkoły Fotografii na rok szkolny 2020/2021 i przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję następujące warunki:
a. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest wpłata 400 zł wpisowego, dostarczenie świadectwa ukończenia szkoły średniej, życiorysu oraz czterech zdjęć.
b. Słuchacz podpisuje z Osobą Prowadzącą umowę o naukę.
c. W przypadku rezygnacji z nauki wpisowe nie jest zwracane.