Rekrutacja – Akademia Twórczych Poszukiwań

Warunki przyjęcia:

Przesłanie lub dostarczenie osobiście wypełnione karty zgłoszenia oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Opłatę rekrutacyjną w wys. 400 zł proszę uiścić na konto:
Akademia Twórczych Poszukiwań
Festiwalowa 3
65-520 Zielona Góra
83 1020 5402 0000 0702 0125 9126

TYTUŁ WPŁATY: WPISOWE DO LSTIF

Czesne miesięczne w LSTiF wynosi 470 zł.

Nasi słuchacze odbywają praktyki na dużych planach filmowych oraz podczas ważnych wydarzeń kulturalnych i sportowych.