Przedmioty LSTiF - Akademia Twórczych Poszukiwań
PODSTAWY REŻYSERII FILMOWEJ
SCENARIOPISARSTWO
PODSTAWY MONTAŻU
HISTORIA I ANALIZA FILMU
PODSTAWY SZTUKI OPERATORSKIEJ
PRACA NA PLANIE
PODSTAWY REŻYSERII FILMOWEJ
Prowadzący: Andrzej Nowakowski

Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie nauki:
Analiza filmowa reżyserska / Semiotyka, estetyka / Reżyseria fabularna / Reżyseria dokumentalna / Tworzenie obrazu filmowego / Dramaturgia filmowa / Reżyserowanie aktorów – narzędzia i pułapki Systemy produkcji filmowej, praca w ekipie, prowadzenie ekipy / Hollywoodzki styl kontynuacji / Ćwiczenia reżyserskie w grupach / Projekt filmowy: film dyplomowy.

SCENARIOPISARSTWO
Prowadzący: Jacek Pawlak

Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie nauki:
Czym jest scenariusz filmowy? / Scenopis i storyboard / Forma zapisu scenariuszowego – „właściwy format” scenariusza / Analiza wartości – o czym warto napisać scenariusz? / Jak znaleźć pomysł – etapy – stopniowanie / Podstawowe zasady budowy dramatu w ujęciu historycznym / Zasada: ”action is charakter” – “akcja jest bohaterem” / Konflikt jako naczelna reguła budowy struktury dramatu i zawartych w nim napięć / Tworzenie postaci filmowej / Dialog w filmie

PODSTAWY MONTAŻU
Prowadzący: Grzegorz Lipiec, Adrian Zagajewski

Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie nauki:
Zarys historii montażu filmowego / Charakterystyka zawodu montażysty / Budowa oka – postrzeganie podprogowe / Siła klatki w montażu / Różnice w montażu tv i montażu filmowym / Wpływ montażu na nastrój, klimat, tempo, i jakość filmu / Techniki montażu / obsługa programów montażowych / Time Code czyli język montażysty / Techniki cięć / Obraz i dźwięk w równowadze / Tricki i efekty specjalne / Postprodukcja / Błędy montażowe

HISTORIA I ANALIZA FILMU
Prowadzący: Andrzej Nowakowski

Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie nauki:
Narodziny i początki filmu / Niemiecki ekspresjonizm / Amerykański przemysł filmowy / Wprowadzenie dźwięku / Realizm poetycki i film norie / Kino rosyjskie / Neorealizm / Angielscy młodzi gniewni / Francuska nowa fala / Superbohaterowie i kino komercyjne /Analiza wybranych dzieł filmowych

PODSTAWY SZTUKI OPERATORSKIEJ
Prowadzący: Andrzej Słodkowski

Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie nauki:
Opowiadanie obrazem / Pion operatorski w filmie / Rodzaje planów filmowych / Techniczne aspekty obrazu / Praca ze światłem / Praca z reżyserem i aktorami / Style pracy autora zdjęć filmowych / Znaczenie montażu dla pracy operatora / Strategie narracyjne / Planowanie zdjęć / Praca z kranem filmowym, wózkiem, stadycamem / Ćwiczenia operatorskie

PRACA NA PLANIE
Prowadzący: Marzena Więcek
Przykładowe zagadnienia omawiane w trakcie nauki:
Praca na planie / Techniki aktorskie / Reżyserowanie aktora / Piony na planie filmowym / Podstawy produkcji filmowej i telewizyjnej/ Realizacja filmu dokumentalnego / Realizacja etiudy fabularnej / Realizacja teledysku / Dźwięk na planie filmowym /