Przedmioty LAA - Akademia Twórczych Poszukiwań
ZADANIA AKTORSKIE
PROZA
WIERSZ
DYKCJA
KONWENCJE AKTORSKIE
ANALIZA FILMU
PRACA Z GŁOSEM
PRACA Z KAMERĄ
WYOBRAŹNIA
MASTERCLASS – PRACA NAD TEKSTEM
ZADANIA AKTORSKIE
Prowadząca: Elżbieta Donimirska

Trening aktorski z tekstem i improwizacja. Ćwiczenia wyobraźni, nauka słuchania partnera na scenie, praca nad pewnością siebie, przełamywaniem oporów i strachu przed oceną. Nauka obserwacji. Rozwijanie potencjału aktorskiego studenta i cech niezbędnych do wykonywania zawodu aktora. Praca nad scenami współczesnymi i klasycznymi.

PROZA
Prowadząca: Elżbieta Donimirska

Studenci pracują nad interpretacją prozy współczesnej i klasycznej. Poznają różne metody pracy z tekstem. Uczą się analizy tekstu. Poznają czym jest aktorska interpretacja tekstu. Uczą się wyrażania siebie poprzez tekst. Zadają sobie podstawowe pytania związane z publiczną prezentacją tekstu. Osoby zdające do szkół teatralnych przygotowują teksty pod kątem egzaminów.

WIERSZ
Prowadząca: Marzena Więcek

Studenci pracują nad interpretacją wierszy współczesnych i klasycznych. Poznają różne metody pracy z tekstem. Uczą się analizy tekstu. Poznają czym jest aktorska interpretacja tekstu. Uczą się wyrażania siebie poprzez tekst. Zadają sobie podstawowe pytania związane z publiczną prezentacją tekstu. Osoby zdające do szkół teatralnych przygotowują teksty pod kątem egzaminów. Teksty przedstawiane są na zakończenie semestru w formie spektaklu na jednej z zielonogórskich scen.

DYKCJA
Prowadząca: Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek

Ćwiczenia dykcyjne, oddechowe, głosowe, mające na celu odblokowanie pełni możliwości głosu studenta. Praca nad poprawnym brzmieniem głosek oraz poprawną wymową sceniczną. Uczymy się jak być słuchanym i słyszanym.

KONWENCJE AKTORSKIE
Prowadzący: Iwona Pawlak i Jacek Pawlak

Zapoznajemy naszych studentów m. in. z historią sztuki , teatru, dramatu, a także zapoznajemy z konwencjami aktorskimi od antyku po współczesność, od klasyki do awangardy. Stawiamy na rozwój osobowości. Zajęcia praktyczne wzbogacone niezbędną tearią.

ANALIZA FILMU
Prowadzący: Andrzej Nowakowski

Zajęcia wprowadzają w historię kina od jego zarania przez wszystkie najważniejsze kierunki i szkoły dwudziestego wieku, które stworzyły język filmu zarówno w Europie i Polsce jak i na innych kontynentach Analiza wybranych arcydzieł sztuki filmowej w kontekście rozwoju sztuki aktorskiej i kształtowania się zjawiska gwiazdorstwa filmowego.

PRACA Z GŁOSEM
Prowadząca: Jolanta Sipowicz

Techniki oddechowe. Oddech jest naszą psychosomatyczną melodią ciała.
Techniki emisji głosu. Odkrywanie możliwości głosowych studentów. Ekspresja siebie poprzez dźwięk.
Odblokowanie emocji.  Techniki relaksacyjne , służące prawidłowej impostacji i emisji, metody higieny
głosu. Praca nad interpretacją piosenki.

PRACA Z KAMERĄ
Prowadząca: Marzena Więcek

Podczas zajęć przygotowujemy się do castingów, uczymy pracy z reżyserem i ekipą na planach filmowych, zapoznajemy z językiem filmu , światłem na planie. Nagrywamy też we współpracy ze słuchaczami Lubuskiej Szkoły Telewizji i Filmu krótkie etiudy, zarówno na podstawie scenariuszy, jak i improwizowane, dodatkowo angażując wyobraźnię adeptów.

WYOBRAŹNIA
Prowadząca: Małgorzata Paszkier-Wojcieszonek

Na zajęciach z wyobraźni uczymy się widzieć więcej. Tworzymy teatr oparty na myślach, obserwacjach, zabawach, spontaniczności, autentyczności. Wyobraźnia w słowie, ruchu, obrazie i muzyce. dzięki zajęciom z WYOBRAŹNI stajemy się otwarci na siebie i innych, na tworzenie nowych rzeczy, na kreatywne działanie i myślenie. Nabywamy umiejętność dostrzegania różnych możliwych rozwiązań oraz interpretacji zjawisk.

MASTERCLASS – PRACA NAD TEKSTEM

Zajęcia całodniowe prowadzone przez wybitnych polskich artystów, m.in.: Marzenę Trybałę, Adriannę Biedrzyńską.