Rekrutacja – Lubuska Akademia Aktorska – Akademia Twórczych Poszukiwań

PRZYJMUJEMY MAKSYMALNIE 15 OSÓB.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Warunki przyjęcia:

Przesłanie lub dostarczenie osobiście wypełnione karty zgłoszenia oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Opłatę rekrutacyjną w wys. 400 zł należy uiścić na konto:
Akademia Twórczych Poszukiwań
Krasickiego 4
65-512 Zielona Góra
83 1020 5402 0000 0702 0125 9126
TYTUŁ WPŁATY: WPISOWE DO LAA
Czesne miesięczne wynosi 550 zł.