Rekrutacja - Lubuska Akademia Aktorska - Akademia Twórczych Poszukiwań

LAA – NABÓR DO DWULETNIEJ AKADEMII

Lubuska Akademia Aktorska otwarta dla wszystkich zainteresowanych, nie ma egzaminu wstępnego. Nikogo z góry nie skreślamy!

W naszej szkole zajęcia poprowadzą aktorzy, reżyserzy, muzycy i pedagodzy, również gwiazdy polskich scen teatralnych i filmowych.

Nauka trwa dwa lata i kończy się DYPLOMEM. Słuchacze przygotowują pod okiem wykładowców spektakl teatralny, który prezentują przed publicznością i zaproszonymi autorytetami z dziedziny teatru. Oceniani są również za kreacje filmowe przygotowywane w ciągu całej nauki. 

Każdy słuchacz otrzymuje świadectwo ukończenia Lubuskiej Akademii Aktorskiej z ocenami ze wszystkich przedmiotów oraz Dyplom Akademii z ocenami za rolę w spektaklu dyplomowym oraz role filmowe.

Zjazdy warsztatowe odbywają się raz w miesiącu w weekend. Podczas dwóch dni zajęć pracujecie od godz. 9.00 do 21.00.

Między zjazdami jesteśmy w kontakcie online.

WSKOCZ OD RAZU NA II ROK! 

Masz doświadczenie na planie lub deskach teatralnych? Ukończyłeś rok innej szkoły lub kursy aktorskie? Dla adeptów sztuki aktorskiej i doświadczonych już nieco artystów dajemy możliwość podjęcia nauki od razu na drugim roku naszej Akademii. Dołączenie do drugiego roku odbywa się po ocenie Twojego demo aktorskiego lub przesłaniu dyplomu poprzednio ukończonej szkoły / kursu zawodowego Zadzwoń i zapytaj o warunki naboru! Tylko 3 miejsca! Kontakt telefoniczny pod nr 607 651 051 lub mailowy: info@akademia.zgora.pl

WARUNKI PRZYJĘCIA:

Przesłanie lub dostarczenie osobiście wypełnione karty zgłoszenia oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Opłatę rekrutacyjną w wys. 500 zł należy uiścić na konto:
Akademia Twórczych Poszukiwań
Krasickiego 4
65-512 Zielona Góra
83 1020 5402 0000 0702 0125 9126
TYTUŁ WPŁATY: WPISOWE DO LAA

  • Czesne miesięczne wynosi 590 zł.

PRZYJMUJEMY MAKSYMALNIE 18 OSÓB.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Jeśli formularz jest aktywny to znaczy, że nabór jeszcze się nie zakończył. Po przesłaniu zgłoszenia i uiszczeniu opłaty wpisowej otrzymasz mailem potwierdzenie przyjęcia do Akademii.