Rekrutacja - Lubuska Akademia Aktorska - Akademia Twórczych Poszukiwań

PRZYJMUJEMY MAKSYMALNIE 18 OSÓB.

DECYDUJE KOLEJNOŚĆ ZGŁOSZEŃ.

Warunki przyjęcia:

Przesłanie lub dostarczenie osobiście wypełnione karty zgłoszenia oraz wniesienie opłaty rekrutacyjnej.

Opłatę rekrutacyjną w wys. 500 zł należy uiścić na konto:
Akademia Twórczych Poszukiwań
Krasickiego 4
65-512 Zielona Góra
83 1020 5402 0000 0702 0125 9126
TYTUŁ WPŁATY: WPISOWE DO LAA

  • Czesne miesięczne wynosi 590 zł.