Karta Zgłoszenia – LSTiF – Akademia Twórczych Poszukiwań
Zgłaszam swoją kandydaturę do Lubuskiej Szkoły Telewizji i Filmu na rok szkolny 2022/2023 i przyjmuję do wiadomości oraz akceptuję następujące warunki:
a. Warunkiem przyjęcia do Szkoły jest wpłata 450 zł wpisowego.
b. Słuchacz podpisuje z Osobą Prowadzącą umowę o naukę.
c. W przypadku rezygnacji z nauki wpisowe nie jest zwracane.